Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders. We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is, tenzij je hele dringende redenen hebt om direct naar de vertrouwenspersoon te stappen.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders van de vereniging, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkenen of het bestuur te bespreken.
    Dit gaat met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden zoals: pesten, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom deze zelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Anonimiteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid staan centraal bij de vertrouwenspersoon. Echter bij strafbare feiten heeft de vertrouwenspersoon de wettelijke plicht om dit te melden en kan de anonimiteit niet gegarandeerd worden. Dit klinkt allemaal nogal officieel, maar het kan om ernstige zaken gaan.

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Janine Bakker