Een grote stap verder!

Dinsdag 11 december heeft er een zeer bijzondere groepsraad plaatsgevonden, welke door vele van onze kaderleden bijgewoond is. Ik wil jullie niet onthouden van de zaken die hier besloten zijn.  Allereerst een woord van dank naar Janine Bakker. Janine heeft ons gedurende de afgelopen jaren met raad en daad gesteund als Groepsbegeleider. Haar passie voor de vereniging, het opzetten van de Scouting Academy en de altijd constructieve en positieve opstelling bij het oplossen van uitdagingen in de stafteams en binnen het verenigingsbestuur hebben onze vereniging mede gemaakt tot wat deze nu is! Janine zal verbonden blijven aan de vereniging, onder andere in het actiecomité 10k ten behoeve van de nieuwbouw, maar heeft besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen. Warner van Noord is vanavond, op voordracht van het verenigingsbestuur, aangesteld als Groepsbegeleider. Warner heeft met zijn ervaringen als jeugdlid, staflid bij de welpen, begeleider bij de Wilde Vaart en verbintenis met de vereniging, de juiste bagage om deze uitdaging aan te gaan. Ik nodig een ieder uit Warner te feliciteren met deze benoeming en ben verheugd Warner op te mogen nemen in het verenigingsbestuur.

Verder heeft de Groepsraad vanavond met ruime meerderheid zich verbonden aan de voorgestelde plannen van het verenigingsbestuur met betrekking tot de nieuwbouw. Er is de afgelopen avond constructief vergaderd en uitgebreid stilgestaan bij de betekenissen van het uitvoeren van de plannen. Ik wil een ieder bedanken voor zijn aanwezigheid, maar vooral voor de veroorzaakte discussies!

Concreet betekend dit dat we met elkaar hebben afgesproken om de financiering ten behoeve van de nieuwbouw af te sluiten bij de Rabobank en de opdracht voor het bouwen van ons nieuwe onderkomen te gunnen aan aannemersbedrijf Nico Breedijk. De bouwvergunning is reeds ingediend. In het begin van het nieuwe jaar verwachten wij deze te ontvangen, hierna zal het snel gaan! Wij hopen na de zomer ons nieuwe onderkomen te kunnen betrekken.

Er zijn nog flink wat uitdagingen aan te gaan. Zo hebben we nog een gat in de begroting te dichten van 20.000 Euro en zal de vergunning, erfpachtovereenkomst en gemeentegarantie nog officieel moeten worden vastgesteld! Verder zal het nieuwe gebouw moeten worden afgewerkt, ingericht en de botenwerkplaats moeten worden gerealiseerd.

Vanavond heeft mij, meer dan ooit tevoren, gesterkt in de gedachte dat wij dit met elkaar kunnen bereiken! Ik wil de kaderleden bedanken, tezamen zullen wij deze nieuwbouw realiseren.

Tot slot wil ik een beroep doen op een ieder zijn creativiteit. Wat zijn onze mogelijkheden, waar halen we die laatste Euro’s vandaan en wat maakt het nieuwe clubhuis nog meer compleet?

Hartelijke groet, Erik Volkerijk

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.