Leidingweekend

Zaterdag 16 februari was er geen opkomst voor de jeugdleden omdat de stafleden een weekend op kamp gingen. Dit jaarlijks terugkerende weekend is er voor bedoeld om met alle stafleden eens na te denken over de toekomst, verbeterpunten binnen het stafteam en andere zaken welke voor de groep belangrijk zijn. Dit jaar is het kamp gehouden in het Scoutscentrum van Delft, een mooi oud gebouw aan de rand van de stad.

Vanaf vrijdagavond was er inloop en konden de stafleden die zin hadden in wat gezelligheid alvast komen. Zaterdagochtend begon het formele deel van het kamp en hebben we in 4 groepen gebrainstormd over diverse zaken die in huidige maatschappij veel aan de orde komen. Alles wat in de stafleden opkwam werd opgeschreven op een groot vel papier. Na de uitgebreide lunch werden deze vellen met elkaar besproken en werd er gekeken waar we als groep meer aandacht aan moeten geven.

Na het formele deel moest er natuurlijk even wat energie uit, dit werd opgevangen door de Amazing Race “Delft”. Een soort speurtocht met interessante weetjes over de stad. De winnaars van deze speurtocht werden getrakteerd op een “Doe Maar”, “Nelis” of gewoon een “Hertog Jan”. Na een heerlijke maaltijd hebben onder leiding van Robert (via een videoboodschap) een protocollenquiz gehouden.

De volgende dag hebben we wederom in 4 groepen gebrainstormd over 4 verschillende thema´s onder leiding van een bestuurslid. De thema´s waren; Groepsgroei, Kaderleden, Materiaal & Middelen en Rugzak. Dit laatste behoeft misschien wat uitleg; dit gaat over wat een jeugdlid meeneemt op het moment dat deze overvliegt naar een volgende speltak. Na deze sessie hebben we geluncht, het clubhuis opgeruimd en zijn we allemaal huiswaarts gekeerd.

Het bestuur zal in de komende periode alle informatie bespreken en dit terugkoppelen naar de stafleden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.