Bestuur

Het bestuur van onze groep bestaat uit een groepsvoorzitter, secretaris, groepsbegeleider, penningmeester en beheerder. Het bestuur wordt in het uitvoeren van haar bestuurstaken ondersteund door een aantal aandachtsfunctionarissen.

De bestuursleden initiëren de visie, missie en het beleid van onze vereniging. Hiervoor komen zij eens per maand bij elkaar en bereiden zij de groepsraad voor. De groepsraad is het belangrijkste orgaan binnen onze vereniging en bestaat uit alle gekozen stafleden van onze groep, het bestuur en vertegenwoordigers van de Wilde Vaart, Loodsen en Plus Scouts. Alle besluiten binnen onze vereniging worden door de groepsraad genomen.

De aandachtsfunctionarissen voeren op hun aandachtsgebied het beleid uit wat wordt geïnitieerd door het bestuur en bepaald door de groepsraad. Deze functionarissen vallen onder verantwoordelijkheid van de bestuursleden.

Beleid, visie en missie van de vereniging worden vastgelegd in het Groepsperspectief. Jaarlijks stelt het bestuur het jaarverslag op. Het bestuur van vereniging en stichting Sint Maarten is momenteel als volgt samengesteld;